Support 24 / 24h
tamthanhbaobi@gmail.com
hotline: 0972.55.88.55 - 0913.481.898 - 0931.898.568 - 0936.148.636 - 0904.592.386 - 0984.585.639 - 0984.886.827

Thông tin liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÂM THÀNH

Nhà máy PP Dệt: Ngọc Động - Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội

Nhà máy Phức Hợp: Xóm Bãi - Uy Nỗ - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 0243.874.6450                                     Fax: 0243.874.4909

Email: tamthanhbaobi@gmail.com

Email: bussiness@tamthanh.com.vn

Website: http://www.baobitamthanh.vn                   http://www.tamthanh.com.vn

1. Phòng Kinh Doanh

Hotline 1 - 0972.55.88.55/ 0913.481.898    Email: tamthanhbaobi@gmail.com 

Hotline 2 - 0931.898.568/ 0988.827.237    Email: tamthanhbaobi@gmail.com 

Hotline 3 - 0984.886.827

Email: tamthanhbaobi@gmail.com  

Hotline 4 - 0984.585.639/ 0904.592.386    Email: tamthanhbaobi@gmail.com 

Skype: tamthanhbaobi

2. Phòng Kế hoạch sản xuất

Hotline - 0912.158.811/ 0936.148.636

Email: tamthanhbaobi@gmail.com

3. Phòng Kế toán

Hotline - 0915.215.386/ 0976.795.915

Email: tamthanhbaobi@gmail.com

Bao bì Tâm Thành