Support 24 / 24h
tamthanhbaobi@gmail.com
hotline: 0972.55.88.55 – 0906.283.393

Thông tin cửa hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÂM THÀNH

Điện thoại: 0243.874.6450/ 0972.55.88.55              

Nhà máy SX:  28/66 Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 

 

Zalo Bao bì Tâm Thành hotline
Bao bì Tâm Thành