CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÂM THÀNH

Điện thoại: 0243.874.6450/ 0972.55.88.55              

Nhà máy SX:  28/66 Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội