Support 24 / 24h
tamthanhbaobi@gmail.com
hotline: 0972.558.855 - 0906.283.393

Thông tin cửa hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÂM THÀNH

Điện thoại: 0243.874.6450/ 0972.55.88.55              

Nhà máy SX: Ngọc Động - Đa Tốn - Gia Lâm

 

 

Bao bì Tâm Thành